WWW.Ungdomspsykolog.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forældrerådgivning

 

 

Du/I kontakter mig sandsynligvis fordi I er i tvivl om hvordan I bedst kan hjælpe og støtte jeres barn, der kæmper med at finde fodfæste i livet, eller fordi I har vanskeligt ved at leve sammen, og det slider på jeres forhold. Det kan være at dit barn ikke kommer i skole, er ude i kriminalitet eller begyndende misbrug. Du oplever måske , at du ikke mere har samme autoritet og indflydelse på dit barn, men du har stadigvæk et ansvar, som du bare ikke ved, hvordan du skal forvalte. Den usikkerhed og afmægtighed rammer dig måske et sted, så du føler at hele dit liv lider under det. Ligegyldigt hvilke problemer du oplever, er der en stor riciko for at din kontakt til dit barn er blevet lidt for konfliktfyldt. Hvor den omsorg, interesse og kærlighed du har til din søn/datter er svær at omsætte til noget, der bringer jer videre. Især hvis dit barn er afvisende over for dine behov, ønsker, råd, regler og forventninger.

 

Jeg kan give dig/jer et samtalerum og ideer til, at finde frem til en for jer konstruktiv måde at genvinde autoriteten på, forny samarbejde med dit barn, eller finde veje til hvordan du kan hjælpe dig selv og dit barn bedre på vej.

 

Jeg har stor erfaring i at hjælpe forældre i forhold til børn og unge, der er truende eller voldelige i forhold til deres forældre, søskende og andre i deres omgivelser. Disse børn og unge har et tydeligt behov for at forældrene hjælper dem med at skifte adfærd og indstilling. De er kommet ind i et mønster, som de ikke evner eller vil ændre. De fleste forældre oplever i konflikten med disse børn og unge en forvirrende blanding af skyld, skam, vrede og sorg. Som let resulterer i rådvildhed og magtesløshed. Jeg kan tilbyde Jer nogle velafprøvede og brugbare redskaber til at ændre på jeres situation.

 

Mange fagfolk, politikkere og debatører stiller krav til at forældre skal kunne guide, styre og tøjle deres unge. Der bliver lagt meget skyld over på forældre. Forældre beskrives ofte som fjerne og selvoptagne så unge mistrives, at de ikke påtager sig deres forældreansvar og at de forkæler de unge og ikke lærer dem ansvarlighed, hvilket kædes sammen med unges manglende skolekundskaber og skolegang samt kriminalitet og misbrug. Ofte tales der om at vi opdrager vores børn til at lyst er altings målestok. Hvor  ansvar, ordentlighed og medmenneskelig respekt ikke betones nok i opdragelsen. Selvfølgelig har forældre stor betydning for deres unge, en viden som piner mange forældre , der bare ikke ved, hvad de skal stille op. På den anden side har forældre reelt ikke mere entydig magt over deres børn , når de bliver unge. De fleste forældre ønsker heller ikke at have magten over den unge. Men savner et samarbejde istedet for.